ПРЗказ4

»

 

 

беті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

 

 

 

 

-07.3.7

 

Фтизиатрия пәні бойынша

   

Жалпы медицина мамандығына арналған

 

Фтизиатрия қызметін ұйымдастыру. Диспансеризация.

 

Сағат саны:6

 

Курс: 4

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Астана 2015ж

 

 

 

Фтизиатриялық қызметті ұйымдастыру. Диспансеризация.

Студенттерді ҚР тұрғындарына туберкулезге қарсы көмекті ұйымдастырудың негізін үйрету. Туберкулезді анықтау және диагностикалау әдісін, сонымен қатар диспансеризациялауды үйрету.

Туберкулезге қарсы көмектің негізін ұйымдастыру, туберкулезді анықтау және диагностика әдісі, диспансеризация арқылы білімдерін қалыптастыру.

Студент білу тиіс:

— ҚР туберкулезге қарсы қызметтің функциясы мен құрылымын;

— Жалпы емдеу жүйесі ұйымы мен туберкулезге қарсы диспансердің туберкулез- бен күресуді ұйымдастырудың бірлескен жұмысының көлемін;

— Диспансерлік топтар;

— Диспансерлік топтардағы емдік іс- шаралар дың жинағын білу;

— Туберкулезге қарсы ұйымдардағы санитарлық- эпидемиологиялық тәртіптің талаптарын;

— Бронхологиялық патологиямен ауырған науқастардың (сонымен қатар туберкулезге күдігі бар) диагностикалық тексерістің әдісі мен ерекшелігін білу;

Студент істей білуі тиіс:

— Балаларға, жас өспірімдерге, ересектерге туберкулезге қарсы ұйымдастыруды сауатты жүргізе білу.

Тақырыптың негізгі сұрақтары:

— туберкулезбен күрестің негізгі қағидалары.

— туберкулезге қарсы диспансердің функциялары.

— туберкулезге қарсы диспансердің құрылысын

— туберкулезге қарсы диспансердің диспансер- лік топтау мінездемесін.

— әр диспансерлің топтардағы алдын алу және ем шаралар.

— туберкулезге қарсы диспансердің жалпы емдің жүйелермен жұмылдыра қызмет жасау.

— халыққа туберкулезге қарсы көмек сапасының жоғарылауының маңызы.

— туберкулез бойынша негізгі эпид. көрсеткіштердің мінездемесі: шалдыққандық, сырқаттық, өлім, жұқтыру көрсеткіштері.

— балалар, жас өспірімдер, ересектер арасындағы туберкулезбен ауыратындардың қатер тобы.

— балалар, жас өспірімдер және ересектер арасында туберкулезді анықтаудың ерте әдісі

 

 

 

 

— туберкулезді белсенді және енжарлы анықтаудағы әдістердің маңыздылығы.

— диагностикалық алгоритм

— туберкулез диагностикасындағы мониторинг.

— туберкулез бойынша негізгі эпид. көрсеткіштердің маңыздылығы: шалдыққандық, сырқаттық, өлім, жұқтыру көрсеткіштері.

 

тәжірибелік сабақ, білім деңгейін тексеру, дискуссия, презентация.

:

Негізгі

В.С. Моисеев және т.б Внутренние болезни с основами доказательной медицины и клинической фармакологий, 2008ж

А.И. Мартынов, Н.А.Мухин, В.С.Моисеев Внутренние болезни, 1-2 том, 2005ж

М.И.Перельман, В.А.Корякин, И.В.Богодельникова Туберкулез-М 2004

4. Б.С.Қалимурзина Ішкі аурулар. 2005

5. К.Ж.Жаманкулов Ішкі аурулар. 2008

В.А.Кошечкин, З.А.Иванова Туберкулез: учебное пособие.- М., ГЭОТАР- Медиа, 2007

Туберкулез у детей и подростков: учебное пособие /под ред. В.А.Аксеновой/.- М., ГЭОТАР- Медиа, 2007.

М.И.Перельман, В.А.Корякин, Фтизиатрия ( учебник для студентов медицинских вузов.) М., 1998. Перевод. на каз. язык Т.А.Муминов

Қосымша:

Руководство по контролю над туберкулезом в Республике Казахстан. Алматы,2008

Приказ МЗ РК №467 от 3 августа 2007г. «О совершенствовании мероприятий по борьбе с туберкулезом в Республике Казахстан»

Приказ МЗ РК №467 от 3 августа 2007г. «Об утверждении санитарн- эпидемиологических мероприятий в очагах туберкулеза».

Д.Ж.Крофтон, М.Хорн, Ф.Миллер Клиника туберкулеза.- М., 1996

Т.А.Муминов, З.И.Ни, А.С.Ракишева, К.М.Нурланов, Основные знания по туберкулезу. – Алматы, 1996.

Организация работы первичной медико-санитарной противотуберкулезной помощи на этапе внедрения ДОТС (методические рекомендации). Алматы, 2000.

А.С.Ракишев ДОТС стратегия в выявлении и лечении туберкулеза (учебное пособие). Алматы, 1999.

бағдарламалық қорытынды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

 

 

 

 

 

 

Фтизиатрия пәні бойынша

   

Жалпы медицина мамандығына арналған

 

 

 

Сағат саны:6

 

Курс: 4

 

 

 

 

 

Құрастырған: асс. Жандаркулов А.А

 

 

 

 

 

 

Астана 2015ж

 

 

Өкпе туберкулезі науқастарын клиникалық тексеру ерекшеліктері. Өкпе туберкулезінің диагностика әдістері.

 

Студенттерге туберкулездің ерте зертханалық және рентгенологиялық диагностика әдістерін үйрету.

 

Туберкулездің ерте зертханалық және рентгенологиялық диагностикасында білімді қалыптастыру.

туберкулезбен ауыратын науқастың диагностикасындағы қазіргі заманғы клиникалық, бактериологиялық, зертханалы-аспапты және рентгенологиялық зерттеу әдістерінің маңызы мен сипаттамасын.

қазіргі заманғы клиникалық, бактериологиялық, зертханалы-аспапты және рентгенологиялық зерттеу әдістерін туберкулез диагностикасында күнделікті қолданып, сауатты талдау.

 

— Туберкулезге күдігі бар науқастарды міндетті диагностикалық минимум бойынша зерттеу.

— Туберкулез диагностикасының қосымша әдістері.

— Туберкулезге күдікті науқастарды факультативті зерттеу әдістері.

— Туберкулезді инфекция кезіндегі жалпы және биохимиялық қан анализдеріндегі мүмкін болатын өзгерістер.

— Қақырықты зерттеу әдістері және оның маңызы.

— ТМБ-ның қасиеттері мен зерттелетін материалдағы оны анықталу әдістері.

— Бронхылық зерттеу әдістері. Комплексті бронхоскопияға мінездеме мен оның диагностикалық мүмкіндіктері.

— Қазіргі заманғы рентгенологиялық зерттеу әдістерінің жалпы мінездемесі: рентгенография, рентгеноскопия, электрорентгенография, зонография, кимография, бронхография, томография, компьютерлік томография және олардың артықшылығы мен кемшіліктері.

— Кеуде клеткасы рентгенограммасының сапасын бағалау, зерттелетін объектінің толық қамтылуы, рентгенге түсіру кезіндегі науқастың қалпы, дәлдігі, контрасттылығы және рентгенограмма “қаттылығы”.

— Өкпе суретінің рентгенологиялық түсінігі. Оның анатомиялық субстраты мен рентгенограммадағы көріну ерекшеліктері.

— Өкпе түбірінің анатомиялық және рентгенологиялық тусінігі.

— Өкпе алаңдарының рентгенологиялық түсінігі. Олардың аймақ пен белдеулерге бөлінуі.

ация синдромы, фокусты көлеңке синдромы, сақиналы көлеңке синдромы, өкпе түбірінің патологиясы синдромы, қараю синдромы, ағару синдромы.

 

 

 

 

— Науқастың диагностикалық зерттеу нәтижелерінің этиологиялық және патогенетикалық бағасы.

 

тәжірбиелік сабақ, бастапқы білім деңгейін тексеру, пікір-талас, алғашқы таныстыру.

 

:

негізғі

1. В.С. Моисеев және т.б Внутренние болезни с основами доказательной медицины и клинической фармакологий, 2008ж

2. А.И. Мартынов, Н.А.Мухин, В.С.Моисеев Внутренние болезни, 1-2 том, 2005ж

3. М.И.Перельман, В.А.Корякин, И.В.Богодельникова Туберкулез-М 2004

4. Б.С.Қалимурзина Ішкі аурулар. 2005

5. К.Ж.Жаманкулов Ішкі аурулар. 2008

6. В.А.Кошечкин, З.А.Иванова Туберкулез: учебное пособие.- М., ГЭОТАР- Медиа, 2007

7. Туберкулез у детей и подростков: учебное пособие /под ред. В.А.Аксеновой/.- М., ГЭОТАР- Медиа, 2007.

8. М.И.Перельман, В.А.Корякин, Фтизиатрия ( учебник для студентов медицинских вузов.) М., 1998. Перевод. на каз. язык Т.А.Мумино

9. В.И.Маколкин, С.Овчаренко Внутренние болезни, 2005

қосымша:

1. Руководство по контролю над туберкулезом в Республике Казахстан. Алматы,2008

2. Приказ МЗ РК №467 от 3 августа 2007г. «Об утверждении санитарн- эпидемиологических мероприятий в очагах туберкулеза».

3. Д.Ж.Крофтон, М.Хорн, Ф.Миллер Клиника туберкулеза.- М., 1996

4. Т.А.Муминов, З.И.Ни, А.С.Ракишева, К.М.Нурланов, Основные знания по туберкулезу. – Алматы, 1996.

5. Организация работы первичной медико-санитарной противотуберкулезной помощи на этапе внедрения ДОТС (методические рекомендации). Алматы, 2000.

6. А.С.Ракишев ДОТС стратегия в выявлении и лечении туберкулеза (учебное пособие). Алматы, 1999.

7. Т.А.Муминов, Туберкулез легких и его дифференциальная диагностика (клинико- рентгенологический атлас). Алматы, 2003

 

Бағдарлы бақылау. Рентгенограммаларға сипаттама.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

 

 

 

 

 

 

Фтизиатрия пәні бойынша

   

Жалпы медицина мамандығына арналған

 

Біріншілікті туберкулез.

 

Сағат саны:6

 

Курс: 4

 

 

 

 

 

 

Құрастырған: асс. Жандаркулов А.А

 

 

 

 

 

 

 

Біріншілікті туберкулез.

 

Студенттерді туберкулезді диагностикалауды және ерте анықтау әдісін үйрету.

 

Біріншілікті туберкулез бойынша ҚР туберкулезді тіркеу жайттарды білу.

Студент білуі тиіс: Біріншілікті туберкулездің ағым ерекшеліктерін, клинико- рентгенологиялық көріністері мен диагностикалық санаттарын.

Студент істей білуі тиіс: Біріншілікті туберкулездің клиникалық түрін уақытылы диагностикалау.

 

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

— туберкулезді тіркеу жайттар.

— біріншілікті туберкулездің патогенезі.

— біріншілікті туберкулездің жалпы мінездемесі.

— біріншілікті туберкулездің клиникалық түрлері.

— перифериялық лимфа түйіндері көлемінің ұлғаю мүмкіндігі.

— кеудеішілік лимфа түйіндерінің анықтамасы мен таралуы.

— кеудеішілік лимфа түйіндерінің клинико- рентгенологиялық түрлері.

— туберкулезді бронхоадениттің клиникасы мен диагностикасы

— емдеу ерекшеліктері.

— кеудеішілік лимфа түйіндері туберкулезінің ағым сатылары.

— біріншілікті туберкулезді жинақтың анықтамасы мен таралуы

— біріншілікті туберкулезді жинақтың клиникасы мен диагностикасы.

— біріншілікті туберкулез түрінің асқынулары.

— кеудеішілік аденопатиялар кезіндегі диагностикалық алгоритм.

— біріншілікті туберкулезді жинақ пен кеудеішілік лимфа түйіндерінің ажыратпалы диагностикасы.

әжірибелік сабақ, білім дегейін тексеру, дискуссия, презентация.

 

:

негізгі

1. В.С. Моисеев және т.б Внутренние болезни с основами доказательной медицины и клинической фармакологий, 2008ж

2. А.И. Мартынов, Н.А.Мухин, В.С.Моисеев Внутренние болезни, 1-2 том, 2005ж

3. М.И.Перельман, В.А.Корякин, И.В.Богодельникова Туберкулез-М 2004

4. Б.С.Қалимурзина Ішкі аурулар. 2005

5. К.Ж.Жаманкулов Ішкі аурулар. 2008

6. В.А.Кошечкин, З.А.Иванова Туберкулез: учебное пособие.- М., ГЭОТАР- Медиа, 2007

 

 

 

 

 

7. Туберкулез у детей и подростков: учебное пособие /под ред. В.А.Аксеновой/.- М., ГЭОТАР- Медиа, 2007.

 

8. М.И.Перельман, В.А.Корякин, Фтизиатрия ( учебник для студентов медицинских вузов.) М., 1998. Перевод. на каз. язык Т.А.Мумино

9. В.И.Маколкин, С.Овчаренко Внутренние болезни, 2005

 

 

қосымша:

1. Руководство по контролю над туберкулезом в Республике Казахстан. Алматы,2008

2. Приказ МЗ РК №467 от 3 августа 2007г. «Об утверждении санитарн- эпидемиологических мероприятий в очагах туберкулеза».

3. Д.Ж.Крофтон, М.Хорн, Ф.Миллер Клиника туберкулеза.- М., 1996

4. Т.А.Муминов, З.И.Ни, А.С.Ракишева, К.М.Нурланов, Основные знания по туберкулезу. – Алматы, 1996.

5. Организация работы первичной медико-санитарной противотуберкулезной помощи на этапе внедрения ДОТС (методические рекомендации). Алматы, 2000.

6. А.С.Ракишев ДОТС стратегия в выявлении и лечении туберкулеза (учебное пособие). Алматы, 1999.

7. Т.А.Муминов, Туберкулез легких и его дифференциальная диагностика (клинико- рентгенологический атлас). Алматы, 2003

 

Бағдарлы бақылау. Рентгенограммаларға сипаттама.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

 

 

 

 

 

 

Фтизиатрия пәні бойынша

   

Жалпы медицина мамандығына арналған

 

Өкпенің шашыранды туберкулезі.

 

Сағат саны:6

 

Курс: 4

 

 

 

 

 

 

Құрастырған: асс. Жандаркулов А.А

 

 

 

 

 

Астана 2015ж

 

 

 

 

 

Өкпенің шашыранды туберкулезі.

 

Студенттерді милиарлы және шашыранды өкпе туберкулезінің клиникасын және диагностикасын анықтай білуді үйрету.

 

Студенттерді милиарлы және шашыранды өкпе туберкулезі бойынша білімдерін жетілдіру.

   Студент білуі тиіс: Милиарлы және шашыранды өкпе туберкулезінің клиникалық көріністері мен диагностикалық критерилерін.

Студент істей білуі тиіс: Милиарлы және шашыранды өкпе туберкулезін клиникалық, рентгенологиялық, лабораторлы және аспаптық зерттеу әдістерімен диагностикалау.

 

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

— милиарлы туберкулездің анықтамасы мен жайылмалылығы.

— милиарлы туберкулездің патогенезі мен патоморфологиясы.

— милиарлы туберкулездің клиникалық нұсқаулары мен олардың ерекшеліктері.

— шашыранды өкпе туберкулезінің патогенезі мен жайылмалылығы.

— шектелген ошақ синдромының ажырытпалы диагностикасы.

— ошақты өкпе туберкулез емінің ерекшеліктері.

— ошақты өкпе туберкулезінің соңы.

— инфильтративті өкпе туберкулезінің анықтамасы мен жайылмалылығы.

— инфильтративті өкпе туберкулезінің патогенезі мен патоморфологиясы.

— инфильтративті өкпе туберкулезінің клинико- рентгенологиялық нұсқалары (сопақ, бұлт тәрізді, перициссурит, лобит): клиникасы және диагностикалық ерекшеліктері.

— инфильтративті өкпе тіні синдромының ажыратпалы диагностикасы.

— инфильтративті өкпе туберкулезінің соңы.

— инфильтративті өкпе туберкулезі емінің ерекшеліктері.

і:

тәжірибелік сабақ, білім дегейін тексеру, дискуссия, алғашқы таныстыру.

 

Әдебиет:

негізгі

1. В.С. Моисеев және т.б Внутренние болезни с основами доказательной медицины и клинической фармакологий, 2008ж

2. А.И. Мартынов, Н.А.Мухин, В.С.Моисеев Внутренние болезни, 1-2 том, 2005ж

3. М.И.Перельман, В.А.Корякин, И.В.Богодельникова Туберкулез-М 2004

4. Б.С.Қалимурзина Ішкі аурулар. 2005

5. К.Ж.Жаманкулов Ішкі аурулар. 2008

6. В.А.Кошечкин, З.А.Иванова Туберкулез: учебное пособие.- М., ГЭОТАР- Медиа, 2007

7. Туберкулез у детей и подростков: учебное пособие /под ред. В.А.Аксеновой/.- М., ГЭОТАР- Медиа, 2007.

 

 

 

 

 

8. М.И.Перельман, В.А.Корякин, Фтизиатрия ( учебник для студентов медицинских вузов.) М., 1998. Перевод. на каз. язык Т.А.Мумино

9. В.И.Маколкин, С.Овчаренко Внутренние болезни, 2005

 

қосымша:

1. Руководство по контролю над туберкулезом в Республике Казахстан. Алматы,2008

2. Приказ МЗ РК №467 от 3 августа 2007г. «Об утверждении санитарн- эпидемиологических мероприятий в очагах туберкулеза».

3. Д.Ж.Крофтон, М.Хорн, Ф.Миллер Клиника туберкулеза.- М., 1996

4. Т.А.Муминов, З.И.Ни, А.С.Ракишева, К.М.Нурланов, Основные знания по туберкулезу. – Алматы, 1996.

5. Организация работы первичной медико-санитарной противотуберкулезной помощи на этапе внедрения ДОТС (методические рекомендации). Алматы, 2000.

6. А.С.Ракишев ДОТС стратегия в выявлении и лечении туберкулеза (учебное пособие). Алматы, 1999.

7. Т.А.Муминов, Туберкулез легких и его дифференциальная диагностика (клинико- рентгенологический атлас). Алматы, 2003

 

Бағдарлы бақылау. Рентгенограммаларға сипаттама, жағдайлық есептерді шығару.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

 

 

 

 

 

 

Фтизиатрия пәні бойынша

   

Жалпы медицина мамандығына арналған

 

Өкпеден тыс туберкулез түрлері.

 

 

Сағат саны:6

 

Курс: 4

 

 

 

 

 

 

Құрастырған: асс. Жандаркулов А.А

 

 

 

 

 

Астана 2015ж

 

 

 

 

 

 

 

Өкпеден тыс туберкулез түрлері.

 

Студенттерді туберкулезді менингиттің клиникасын және диагностикасын, ажыратпалы диагностикасын анықтай білуді үйрету.

 

туберкулезді менингит бойынша білімдерін жетілдіру.

   Студент білуі тиіс: туберкулездің менингиттің клиникалық көріністері мен диагностикалық критерилерін.

Студент істей білуі тиіс: туберкулезді менингитті клиникалық, рентгенологиялық, лабора- торлы және аспаптық зерттеу әдістерімен диагностикалау.

 

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

— туберкулезді менингиттің анықтамасы мен жайылмалылығы.

— туберкулезді менингиттің патогенезі.

— туберкулезді менингиттің клиникалық көріністері.

— туберкулезді менингиттің диагностикасы.

— туберкулезді менингиттің ажыратпалы диагностикасы.

— туберкулезді менингиттің соңы мен болатын асқынулар.

— туберкулезді менингит кезінде қалыпты жұлынми сұйықтығының мінездемесі.

— туберкулезді менингит кезіндегі ем мен емдеу тактикасы.

 

: тәжірибелік сабақ, білім дегейін тексеру, дискуссия, алғашқы таныстыру.

 

 

6. Әдебиет:

негізгі

1. В.С. Моисеев және т.б Внутренние болезни с основами доказательной медицины и клинической фармакологий, 2008ж

2. А.И. Мартынов, Н.А.Мухин, В.С.Моисеев Внутренние болезни, 1-2 том, 2005ж

3. М.И.Перельман, В.А.Корякин, И.В.Богодельникова Туберкулез-М 2004

4. Б.С.Қалимурзина Ішкі аурулар. 2005

5. К.Ж.Жаманкулов Ішкі аурулар. 2008

6. В.А.Кошечкин, З.А.Иванова Туберкулез: учебное пособие.- М., ГЭОТАР- Медиа, 2007

7. Туберкулез у детей и подростков: учебное пособие /под ред. В.А.Аксеновой/.- М., ГЭОТАР- Медиа, 2007.

8. М.И.Перельман, В.А.Корякин, Фтизиатрия ( учебник для студентов медицинских вузов.) М., 1998. Перевод. на каз. язык Т.А.Мумино

9. В.И.Маколкин, С.Овчаренко Внутренние болезни, 2005

 

қосымша:

1. Руководство по контролю над туберкулезом в Республике Казахстан. Алматы,2008

 

 

 

 

2. Приказ МЗ РК №467 от 3 августа 2007г. «Об утверждении санитарн- эпидемиологических мероприятий в очагах туберкулеза».

3. Д.Ж.Крофтон, М.Хорн, Ф.Миллер Клиника туберкулеза.- М., 1996

4. Т.А.Муминов, З.И.Ни, А.С.Ракишева, К.М.Нурланов, Основные знания по туберкулезу. – Алматы, 1996.

5. Организация работы первичной медико-санитарной противотуберкулезной помощи на этапе внедрения ДОТС (методические рекомендации). Алматы, 2000.

6. А.С.Ракишев ДОТС стратегия в выявлении и лечении туберкулеза (учебное пособие). Алматы, 1999.

7. Т.А.Муминов, Туберкулез легких и его дифференциальная диагностика (клинико- рентгенологический атлас). Алматы, 2003

 

Бағдарлы бақылау. Рентгенограммаларға сипаттама, жағдайлық есептерді шешу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *